Skip to content

KwaZulu-Natal Members

There are currently over 200 AIP members nationally, representing a great diversity in terms of ownership, content, language and target audience.

NAME OF PUBLICATION

FREQUENCY

PRINT ORDER

LANGUAGES

AREA (Town)

BT News

Monthly

5000

Isizulu

UMlazi, MegaCity Mall, Kwamnyandu Mall, Philani Mall, Umlazi, Isipingo

Inkululeko Newspaper

Monthly

5000

Isizulu

Durban

Inkundla Yezindaba

Monthly

5000

Isizulu

Inanda

Intuthuko Dundee

Monthly

5000

Isizulu

Durban Newcastle

Intuthuko Newcastle

Monthly

5000

Isizulu

Durban Newcastle

Intuthuko Umbumbulu

Monthly

5000

Isizulu

Durban Newcastle

Inhloso Yesizwe

Monthly

5000

Isizulu

Ladysmith, Steadville, Ukhahlamba

Isibani News

Monthly

5000

Isizulu

Newcastle

Izwi Lomphakathi

Monthly

5000

Isizulu

Newcastle

Izwi Le Afrika

Monthly

10 000

Isizulu

Kokstad, Ixopo, Umzimkhulu, Harding, Port Edward, Izingolweni

KZN Namuhla Community Newspaper

Monthly

5000

English, Isizulu

Montclair

Okuhle News

Monthly

5000

Isizulu

Durban

Phumelela News

Monthly

5000

Isizulu

Durban

Pondo News

Weekly

10 000

Isixhosa

Matatiele, Kokstad, Umthatha, Ntabankulu, Mt Frere, Mt Ayliff

Sivubela Intuthuko

Monthly

10 000

English, Isizulu

Ilembe Municipality

Ubhaqa Newspaper

Monthly

5000

Isizulu

Durban

Umamgobhozi News

Monthly

15 000

Isizulu

Dundee, Nquthu, Nkandla, Ulundi

Umbele

Daily

Online

Isizulu

Durban

Umthombo Newspaper

Monthly

5000

Isizulu

Ethekwini Outer West

Umvoti Light

Monthly

5000

English

Westville

Umkhanyisi (Online) Newspsper

Daily

Online

Isizulu

Durban